Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond - Vereniging Noord-Oost

 
 

Privacyverklaring

1. Het privacybeleid van het Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen (hierna: de vereniging) is vastgelegd in artikel 26 en artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld op 5 april 2018.

Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
HR Privacy.docx (29.03KB)
Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
HR Privacy.docx (29.03KB)
Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
HR Privacy.pdf (247.28KB)
Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
Huishoudelijk Reglement artikel 26 en 27
HR Privacy.pdf (247.28KB)


2. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Het algemeen bestuur laat zich bij de uitvoering van deze taak bijstaan door de leden van de redactiecommissie. 

3. Persoonsgegevens worden door of namens het algemeen bestuur niet aan derden verstrekt, tenzij het lid of Vriend van Gruno daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.

4. Foto's van uitvoeringen en andere bijeenkomsten die worden georganiseerd door de vereniging worden alleen op een besloten deel van de website van de vereniging geplaatst, beveiligd met een wachtwoord. Het algemeen bestuur maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

5. De ledenlijst en de vriendenlijst wordt niet op de website van de vereniging geplaatst. De ledenadministratie en de vriendenadministratie worden (onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur) bijgehouden door de redactiecommissie, beveiligd met een wachtwoord. Alleen de leden van de redactiecommissie hebben toegang tot de ledenlijst en de vriendenlijst. Na beëindiging van het lidmaatschap c.q. het vriendenlidmaatschap worden de gegevens van de desbetreffende persoon uit de ledenadministratie c.q. de vriendenadministratie verwijderd. 

6. De ledenlijst c.q. vriendenlijst wordt alleen aan leden en/of vrienden door de redactiecommissie verstrekt indien dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming en het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.

7. Er worden door de vereniging geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Er is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing.