Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond - Vereniging Noord-Oost

 
 

Beschermheer :  Mr. Drs. R.J Paas, commissaris van de koning in de provincie Groningen


  

Dirigent:  Tatsiana Khalvea

Concertpianist/Repetitor: Tatsiana Khaleva


Bestuur Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Voorzitter: Dick Warmelink (waarnemend)

Secretaris: Dick Warmelink - secretaris@grunomannenkoor.nl

Penningmeester: Johan Colenbrander

Bibliothecaris: Dick Warmelink

Algemeen bestuurslid : Lukas Nijssen & Frits Groeneveld (leden-  en vriendenadministratie, website en administratie muziekbibliotheek)


Commissies

Muziekcommissie: Lukas Nijssen (voorzitter), Wim Waltmans, Garrie Garrelds en Frits Groeneveld (muziek@grunomannenkoor.nl)

Activiteitencommissie: Wim Waltmans, Lukas Nijssen en Frits Groeneveld


Vertrouwensman: Theo Doorn


Contributie

€ 17 per maand


Bankrekening

IBAN: NL92ABNA0446406678     t.n.v. KMGG  te Groningen


Website

www.grunomannenkoor.nl


Kamer van Koophandel Groningen

Inschrijfnummer 40023991