Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond, KNZV – vereniging Noord Oost 

 
 

Beschermheer :  Mr. Drs. R.J Paas, commissaris van de koning in de provincie Groningen

Erevoorzitter: P.E.J. den Oudsten,  burgemeester  van de gemeente      Groningen

  

Dirigent:                   Eltjo Mulder

Concert pianist:      Martijn Jager

Repetitor:                 Martijn Jager


Bestuur Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Voorzitter: Dick Warmelink (waarnemend)

Secretaris: Dick Warmelink - secretaris@grunomannenkoor.nl

Penningmeester: Johan Colenbrander

Externe betrekkingen en PR: Jan Ruuls 

Interne zaken: Hans Adema


Muziekcommissie: Hans Adema, Jappie Kuipers, Jaap Start 

Bibliothecaris: vacant, wordt waargenomen door het bestuur

Reis- en concertcommissie: vacant, wordt waargenomen door het bestuur

Barcommissie: Dick Warmelink, Jappie Kuipers

Vertrouwenspersoon: Fred  Kortmann


Redactie website en Fermate: Lukas Nijssen, Frits Groeneveld         

E: redactie@grunomannenkoor.nl 

Ledenadministratie: Lukas Nijssen, Frits Groeneveld

Vriendenadministratie: Lukas Nijssen, Frits Groeneveld


Contributie

€ 17 per maand


Bankrekening

IBAN: NL92ABNA0446406678     t.n.v. KMGG  te Groningen


Website

www.grunomannenkoor.nl


Kamer van Koophandel Groningen

Inschrijfnummer 40023991