Beschermheer :  Mr. Drs. R.J Paas, commissaris van de koning in de provincie Groningen.

Erevoorzitter: P.E.J den Oudsten,  burgemeester  van de Stad                 Groningen.

 

 

Dirigent:                   Eltjo Mulder

Concert pianist:      Martijn Jager

Repetitor:                 Martijn Jager


Bestuur: 

Voorzitter:                Huib Jansen

Secretaris:                 Dick Warmelink

Penningmeester:     Johan Colenbrander

Ext. commissie:        Jan Ruuls 

Int. commissie:         Hans Adema

Muziekcommissie:   Hans Adema

-----------------------------------------------------------------------------

Bibliothecaris:           Edward Dijkstra

Concertcommissie:   Ed van der Graaf

Ledenadministratie: Ed van der Graaf: ledenadministratie@grunomannenkoor.nl

Vertrouwenspersoon: Fred  Kortman


Contributie

€ 17 per maand


Bankrekening

Iban: NL92ABNA0446406678     t.n.v. KMGG  te Groningen


Website

www.grunomannenkoor.nl


Facebook

https://www.facebook.com/kmgg.fermate


Kamer van Koophandel Groningen

Inschrijfnummer 40023991