Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond, KNZV – vereniging Noord Oost 

 
 

Beschermheer :  Mr. Drs. R.J Paas, commissaris van de koning in de provincie Groningen

Erevoorzitter: P.E.J. den Oudsten,  burgemeester  van de gemeente      Groningen

  

Dirigent:  Eltjo Mulder

Concert pianist/Repetitor: Martijn Jager


Bestuur Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Voorzitter: Dick Warmelink (waarnemend)

Secretaris: Dick Warmelink - secretaris@grunomannenkoor.nl

Penningmeester: Johan Colenbrander

Bibliothecaris: Hans Adema

Algemeen bestuurslid (redactie- en muziekzaken): Lukas Nijssen & Frits Groeneveld


Commissies

Muziekcommissie: Rudolf de Jonge, Waltmans Pieter Spans, Lukas Nijssen en Frits Groeneveld (muziek@grunomannenkoor.nl)

Commissie interne zaken: Hans Adema, Jan Lambers en Wim Waltmans

Reis- en concertcommissie: taken worden behartigd door het bestuur

Commissie PR & Externe betrekkingen: Dick Warmelink

RedactiecommissieLukas Nijssen, Frits Groeneveld en Chris Tol    (redactie@grunomannenkoor.nl) 

Barcommissie: Dick Warmelink, Jappie Kuipers


Vertrouwenspersoon: Fred  Kortmann


Contributie

€ 17 per maand


Bankrekening

IBAN: NL92ABNA0446406678     t.n.v. KMGG  te Groningen


Website

www.grunomannenkoor.nl


Kamer van Koophandel Groningen

Inschrijfnummer 40023991