Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond, KNZV – vereniging Noord Oost 

 
 

Beschermheer :  Mr. Drs. R.J Paas, commissaris van de koning in de provincie Groningen.

Erevoorzitter: P.E.J den Oudsten,  burgemeester  van de Stad                 Groningen.

 

 

Dirigent:                   Eltjo Mulder

Concert pianist:      Martijn Jager

Repetitor:                 Martijn Jager


Voorzitter:                Huib Jansen

E: voorzitter@grunomannenkoor.nl

Secretaris:                 Dick Warmelink

E: secretaris@grunomannenkoor.nl

Penningmeester:     Johan Colenbrander

E: penningmeester@grunomannenkoor.nl

Externe betrekkingen en PR: Jan Ruuls 

Interne zaken: Hans Adema


Muziekcommissie:   Hans Adema, Jappie Kuipers, Jaap Start, Edward Dijkstra 

Bibliothecaris: Edward Dijkstra

Organisatie koorreizen en concerten: Huib Jansen

Barcommissie: Dick Warmelink

Vertrouwenspersoon: Fred  Kortmann


Redactie website en nieuwsbrief "Fermate": Lukas Nijssen, Frits Groeneveld         

E: redactie@grunomannenkoor.nl 

Ledenadministratie: Lukas Nijssen, Frits Groeneveld

E: ledenadministratie@grunomannenkoor.nl

Vriendenadministratie: Lukas Nijssen, Frits Groeneveld

E:  vrienden@grunomannenkoor.nlContributie

€ 17 per maand


Bankrekening

IBAN: NL92ABNA0446406678     t.n.v. KMGG  te Groningen


Website

www.grunomannenkoor.nl


Facebook

https://www.facebook.com/kmgg.fermate


Kamer van Koophandel Groningen

Inschrijfnummer 40023991