Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond - Vereniging Noord-Oost

 
 

Beschermheer :  Mr. Drs. R.J Paas, commissaris van de koning in de provincie Groningen


  

Dirigent:  Eltjo Mulder

Concert pianist/Repetitor: Martijn Jager


Bestuur Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Voorzitter: Dick Warmelink (waarnemend)

Secretaris: Dick Warmelink - secretaris@grunomannenkoor.nl

Penningmeester: Johan Colenbrander

Bibliothecaris: Hans Adema

Algemeen bestuurslid (redactie- en muziekzaken): Lukas Nijssen & Frits Groeneveld


Commissies

Muziekcommissie: Rudolf de Jonge, Wim Waltmans, Lukas Nijssen en Frits Groeneveld (muziek@grunomannenkoor.nl)

Commissie interne zaken: Hans Adema, Jan Lambers en Wim Waltmans

Commissie PR & Externe betrekkingen: Dick Warmelink, Frank van Zoest en Jan Ruuls (adviseur)

RedactiecommissieLukas Nijssen, Frits Groeneveld en Chris Tol    (redactie@grunomannenkoor.nl) 

Barcommissie: Dick Warmelink en Jappie Kuipers


Vertrouwensman: Fred  Kortmann


Contributie

€ 17 per maand


Bankrekening

IBAN: NL92ABNA0446406678     t.n.v. KMGG  te Groningen


Website

www.grunomannenkoor.nl


Kamer van Koophandel Groningen

Inschrijfnummer 40023991