Nieuwsbrief  

van het     

KONINKLIJK MANNENKOOR GRUNO GRONINGEN

 

Opgericht 3 mei 1853                                                              Beschermheer:

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangers verbond          Mr. Drs. F.J. Paas   

                                                                                                    Commissaris van de Koning in de provincie                                                                                                         Groningen.    

 Dirigent:               Christofoor Baljon                                     Ere voorzitter:

2 e dirigent:          Martijn Jager                                              Dhr. P.E.J. den Oudsten

Concert pianist:   Martijn Jager                                              Burgemeester van de stad Groningen.

                                              

Beste leden en vrienden van Gruno.

De laatste paar maanden van 2016 is er geen nieuwsbrief verschenen om de eenvoudige reden dat Huib Jansen een aantal maanden was uitgeschakeld.        Zoals gebruikelijk hebben de Grunoleden met hun partners en vrienden het jaar 2016 afgesloten met snert, sjoelen, kaarten en een verloting. Iedereen had weer iets moois meegenomen voor de verloting. De opbrengst is aan de penningmeester overhandigd. Johan weet er wel een bestemming voor te vinden.                            Het was weer een gezellige avond.

Per 1 januari 2017 is het ledental 26 en goed verdeeld over de vier stemmen. Ondanks dat wij ook in 2016 ons best hebben gedaan om nieuwe leden aan te trekken, is dat niet gelukt. Voor sommige leden was dat een van de redenen om af te haken. Dat is wel jammer, maar desondanks kan gezegd worden dat de overblijvende leden met enthousiasme zingen en dat de kwaliteit van het zingen niet achteruit is gegaan.

Voor het concert in de Helperkerk op 29 januari en het concert in het Baron Theater te Opende op 5 februari wordt intensief en vol zelfvertrouwen gestudeerd. Uiteraard heeft het slinkende aantal leden financiële gevolgen. Nagedacht moet worden hoe wij de komende jaren de touwtjes aan elkaar knopen. Er is weliswaar enige reserve maar een aangepast beleid gebaseerd op de inkomsten is dringend gewenst. De jarenlange financiële steun vanuit de gemeente Groningen wordt daarmee steeds belangrijker. Op dit moment wordt voor 2017 met enkele koren naar gezamenlijke optredens toegewerkt. In het najaar staat een jubileum optreden met Sola Gratia uit Uithuizermeeden gepland. Sola Gratia viert dan haar 45 jarig bestaan.Daarnaast staat een concert gepland met het gemengde koor “De zingerij” uit Groningen. Een aantal Grunozangers versterkt bovendien dit koor bij hun optreden op 28 mei in de St Jozefkathedraal in Groningen. Er is op dit moment een eerste contact gelegd met andere mannenkoren in de Provincie Groningen. Het Grunobestuur heeft een plan van aanpak geschreven voor de komende jaren. Dit plan zal gepresenteerd worden op de eerstkomende ledenvergadering. De ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 16 maart 2017.

Christmas Noon in de Buitenhof te Bedum.

Op zaterdagmiddag 24 december 2016 is een inloopconcert met samenzang gehouden in de Buitenhof te Bedum. Het werd georganiseerd door het Halewijn- ensemble met medewerking van:

The Evergreens.                                                                                                                   Duo Noblesse                                                                                                                         Vleugel: Martijn Jager                                                                                                         Klarinet: Julius Jonker.

Er zijn heel veel kerstliederen gezongen die afgewisseld werden met een optreden van The Evergreens, Het Halewijn- ensemble en het Duo Noblesse. Het kerstverhaal werd uit de bijbel gelezen door Arnold Jonker in zowel het Gronings als het Fries.  Na afloop kon iedereen een steentje bijdragen aan de kosten, maar dat hoefde niet. Het was een mooie middag in de aanloop naar kerst.

Verjaardagen                                                Jubileum                                                                 3 februari     2017    Fré Schrik                   1 februari 2017 Chris Tol 45 jaar lid          14 februari     2017   Evert Meulenbelt.                                                                             24 februari     2017    Bob Nienhuis                                                                                     25 februari     2017    Jan van der Wis                                                                                      8 maart         2017    Bertus Hempenius.

Lief en Leed                                                                                                                               Bob Nienhuis is nog steeds niet zover hersteld dat hij weer op de repetities kan komen. Chris Tol kampt nog met een rughernia en slikt nog tramadol.                     Wij wensen beide heren beterschap.

 

Agenda.

26 januari        2017      Generale repetitie in de Helper kerk te Groningen                   29 januari        2017      Concert in de Helper kerk te Groningen.                                   05 februari      2017      Concert in het Baron theater te Opende.                                   15 oktober       2017     Concert in Groningen in samenwerking met Sola Gratia uit                                              Uithuizermeeden. Sola Gratia viert daarmee haar 40 jarig                                                bestaan.                                                                                          24 november  2017    Generale repetitie in de San Salvatorkerk te Groningen         26 november   2017    Concert samen met de Zingerij in de San Salvatorkerk te                                                  Groningen.

165 jaar Gruno Mannenkoor en 100 jaar Koninklijk

Gruno gaat zich voorbereiden om in 2018 het feit te vieren dat het koor dan 165 jaar bestaat en 100 jaar het predicaat “Koninklijk” mag gebruiken. De organisatie commissie bestaat uit:                                                                                                       Hans Adema               voorzitter muziekcommissie                                                           Dick Warmelink          secretaris Gruno                                                                         Uiteraard worden meer leden bij de organisatie betrokken, maar dit is voor de aanzet eerst voldoende.

Concert in de Helperkerk

Het concert wordt weer gehouden in de Helperkerk te Groningen (Helpman). Vrienden van Gruno hebben gratis toegang. Van alle andere bezoekers wordt een bijdrage verwacht zodat de kosten betaald kunnen worden.                                        De duur van het concert is ongeveer een uur.                                                                     Het concert begint om 15.30 uur.                                                                                           De koorleden worden om 13.30 uur verwacht.

Concert in het Baron Theater                                                                                              In het Baron theater wordt hetzelfde programma gezongen als op 29 februari 2017, maar dan afgewisseld met enkele vertellingen en tot slot wordt het Gronings Volkslied gezongen. (Grönnens Laid)

Concertprogramma 29 januari en 5 februari 2017

- Trösterin Musik                                                        Anton Bruckner                     

- In stiller Nacht                                                          Johannes Brahms                             

- Ich legte mich am Abend                                         Edward Grieg

 

Gesang eines welken Baumes und der Sonne         Kahn Ishi                                           

- Winterstürme

Deutsche Messe                                                        Franz Schubert                                 

- Zum Eingang

- Sanctus

- Schlussgesang

- Nobody Nows                                                          traditional                               

- When I’m 64                                                            John Lennon                                     

Winterreise:                                                              Franz Schubert

- Gute Nacht               ensemble

- De Lindeboom          koor                           

- Auf dem Flusse        Christofoor+Martijn                                                                           

- Rückblick                  Christofoor+Martijn

- Veurjoarsdreum        koor

- Der Leiermann         ensemble

Gabriellas Song                                                         Stefan Nilsson            

Bohemian Rhapsody                                                 Freddy Mercury         

Hallelujah                                                                   Leonard Cohen            

Vergadering muziekcommissie.

Op vrijdag 13 januari 2017 zijn de muziekcommissies en de dirigenten van het “Gruno Mannenkoor” en het gemengd koor “De Zingerij” bij elkaar geweest om een eerste stap te zetten naar het concert op 26-11- 2017 in de San Salvatorkerk te Groningen. Er is gesproken over een thema en welke liederen gezongen zouden kunnen worden. Het is de bedoeling dat de Zingerij een derde van het programma zingt en Gruno een derde en vervolgens een derde gezamenlijk. Een mogelijkheid is om Förklädd Gud verder in te studeren en of Cantique de Jean Racine van Gabriel Faure. Christofoor en Martijn zullen daar verder invulling aangeven. Christofoor zal ook nog kijken naar de mogelijkheid om, binnen de mogelijkheden, enkele solisten te contracteren.

Uitstraling concert

Rudolf de Jonge schreef het volgende:                                                                                Ik luisterde vanmorgen naar het radioprogramma de Taalstraat dat onder andere gaat over het gebruik van onze Nederlandse taal. Bij het luisteren overviel mij de gedachte dat zingen voor een publiek meer is dan het gebruik en de juiste uitspraak van de gekozen taal voor het te vertolken lied. Een bekend Frans gezegde is: “C’est le ton qui fait la musique” oftewel het is de toon die de muziek maakt, waarmee naar mijn mening bedoeld wordt dat de woorden op verschillende wijze kunnen worden uitgesproken. Liefelijk, kwaad, teleurgesteld of anderszins. De emoties moeten hoorbaar zijn in onze vertolking van de liederen. De emoties zijn belangrijker dan de woorden die slechts het voertuig van de emotie is. Op naar ons optreden in de Helperkerk en het Baron theater en veel succes gewenst bij het vertolken van de liederen.

Hallelujah. 

In ons concertprogramma hebben we het  lied “Hallelujah” van Cohen opgenomen.

Iedereen die een beetje van muziek houdt kent dit lied. Cohen heeft meer coupletten geschreven, maar deze zijn gecomprimeerd naar vier coupletten.

Cohen is in november 2016 op 82 jarige leeftijd overleden.

Wij zingen het lied in het Gronings. Hieronder staat eerst de Nederlandse tekst. Jakob Arbeider heeft hieronder de Groningse tekst opgeschreven.

Hallelujah

Nu, ik heb gehoord dat er een geheim akkoord was Jouw geloof was sterk, maar je had bewijs nodig
Dat David speelde en God vond het mooi                 Je zag haar baden op het dak     
Maar jij geeft niet echt iets om muziek, of wel?         Haar schoonheid en het maanlicht brachten je ten  

                                                                                     ten  val

Ik speel het je voor                                                    Ze bond je vast aan een keukenstoel
Het begint in mineur, maar gaat dan over in majeur En aan je lippen ontlokte ze het loflied
De verbijsterde koning componeert een loflied          
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah             Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte                        Liefje, ik ben hier eerder geweest
Ik ken deze kamer, ik heb over deze vloer gelopen   Ik ken de naam niet eens
Ik woonde alleen voordat ik jou kende                       Maar als ik dat wel deed, echt, wat                                                                                    gaat jou dat aan?                        
                 

Ik heb jouw vlag op de marmeren boog gezien           Er is een vlammend licht in elk woord
Maar luister, liefde is niet de één of andere triomftocht Het maakt niet uit welke je hebt gehoord
Nee, het is een koud en heel erg gebroken loflied      Het heilige of het gebroken loflied
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah                Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Liefje, ik ben hier eerder geweest                               Er was een tijd dat je mij liet weten Ik ken deze kamer, ik heb over deze vloer gelopen    Wat er beneden precies gebeurde Ik woonde alleen voordat ik jou kende                        Maar nou laat je me dat nooit meer                                                                                     zien, of wel?                                  Ik heb jouw vlag op de marmeren boog gezien         Maar ik weet nog dat ik in jou                                                                                             bewoog                                    Maar luister, liefde is niet de één of andere triomftocht En de heilige duif bewoog ook  Nee, het is een koud en heel erg gebroken loflied     Ja, elke eenzame ademtocht van                                                                                       ons was een loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah             Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Misschien is er een God daarboven                          Ik deed mijn best, het was niet veel
Voor mij is alles wat ik ooit van liefde geleerd schijn Ik kon niet voelen, dus ik                   te hebben                                                                   probeerde aan te raken  
                                                                                                     Ik vertelde de waarheid,             Hoe ik iemand neer moet schieten die eerder         Ik kwam niet om je voor de gek te   zijn wapen trok                                                           houden                                     Maar dat is geen klacht die je vannacht hoort           En ook al ging alles verkeerd      Het is niet het gelach van iemand                            Ik zal voor de Heer van het Lied                                                                                          staan                                           Die beweert het Licht te hebben gezien                  Met niets anders op mijn tong dan                                                                                      een loflied                                  Nee, het is een koud en heel erg eenzaam loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah              Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,                                                                                         Hallelujah

Hallelujah 

Ik heurde van n machteg koor                                    Dien geleuf was staark, mor                                                                                                     t vlees was zwak                         Dat Doavid speuld en God von t mooi                       Doe zagst heur n bad nemen                                                                                                    vanof t dak                                     Mor doe hest doar nait echt wat mit, of wel den?  Heur schoonhaid en de moan                                                                                                  hebben die betoverd                    Ik speul die t veur, t begunt mineur                           Zai brak dien wille vast as stoal Mor gait den over in majeur                                         Sloopte dien troon en schoor die                                                                                            koal                                                 De grille keuneg schrift zien Hallelujah                      En van dien lippen stal zai t                                                                                                      Hallelujah                                 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah             Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,                                                                                            Hallelujah

Laiverd k bin hier eerder west                                       Ik dee mien best, t stelde niks                                                                                                 veur                                                Ik kin dit stee, heb stappen hier zet                            Ik vuilde t nait mor k zedde deur Ik leefde ainzoam veur dat ik die tegen kwam            Wat k zee was woar, ik heb die                                                                                                nooit wat wies mokt                   Ik zag dien vlaage op marmern poort                           En ook al gung den alles mis Laifde is bloots n broos akkoord                                    As veur mie de poort ais open                                                                                                  goan is                                            t Is kold en hail aarg breekboar Hallelujah                 Den zing ik bloots nog Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah             Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,                                                                                             Hallelujah

                             Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Hallelujah    

Origineel: Leonard Cohen

Grunneger tekst: Siep Schoenmaker                                                                     Arrangement veur mannenkoor: Jonathan Wikeley